Розрахунково-касове обслуговування

Відкриття рахунку 100 грн

Переказ коштів за межі банку 0,1% від суми

Повний комплекс послуг із відкриття та обслуговування рахунків для юридичних осіб і приватних підприємців.

Тарифні пакети

Клієнт-Банк

Документи для відкриття рахунку

Image

Конфіденційність

Збереження банківської таємниці за операціями, які ви здійснюєте

Надійність

Збереження грошових коштів, які надійшли на ваш рахунок

Послуги

 • Проведення платежів в межах України з використанням сучасних технологій
 • Проведення платежів за кордон через систему SWIFT
 • Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
 • Безкоштовне зарахування коштів на поточні рахунки
 • Безоплатне проведення платежів в межах банку
 • Оформлення і передавання дебетових запитів, повідомлень, листів, телеграм на прохання клієнта до іншого банку
 • Функціонування вечірньої каси
 • Можливість зняття готівки власником рахунку без попереднього замовлення
 • Прийом зношених банкнот
 • Виконання розрахунково-касових операцій упродовж всього банківського дня
 • Сплата відсотків за залишками на рахунках
 • Переказ коштів на депозитний рахунок
 • Перерахування платежів від населення за надані їм послуги з подальшим зарахуванням на поточні рахунки клієнтів
 • Оформлення грошових чекових книжок, продаж бланків векселів
 • Видача довідок, дублікатів виписок

Тарифні пакети

Загальні тарифи

Клієнт-Банк

Конфіденційна та сучасна система, що дає змогу дистанційно здійснювати платежі та слідкувати за станом рахунку

 • Платежі в національній валюті в межах банку та на рахунки інших банків.
 • Інформація про стан рахунку (в т.ч. депозитного, кредитного та нарахованих процентів).
 • Виписки з банку за всіма гривневими та валютними рахунками, довідкова інформація.
 • Повідомлення про зміну стану рахунку, надходження та списання коштів, доступний залишок на початок та кінець дня.

Документи для відкриття рахунку ФОП