Розрахунково-касове обслуговування

Відкриття рахунку 100 грн

Переказ коштів за межі банку 0,1% від суми

Повний комплекс послуг із відкриття та обслуговування рахунків для юридичних осіб і приватних підприємців.

Image

Конфіденційність

Збереження банківської таємниці за операціями, які ви здійснюєте

Image

Надійність

Збереження грошових коштів, які надійшли на ваш рахунок

Image
Послуги

Проведення платежів в межах України з використанням сучасних технологій

Проведення платежів за кордон через систему SWIFT

Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Безкоштовне зарахування коштів на поточні рахунки

Безоплатне проведення платежів в межах банку

Оформлення і передавання дебетових запитів, повідомлень, листів, телеграм на прохання клієнта до іншого банку

Функціонування вечірньої каси

Можливість зняття готівки власником рахунку без попереднього замовлення

Прийом зношених банкнот

Виконання розрахунково-касових операцій упродовж всього банківського дня

Сплата відсотків за залишками на рахунках

Переказ коштів на депозитний рахунок

Перерахування платежів від населення за надані їм послуги з подальшим зарахуванням на поточні рахунки клієнтів

Оформлення грошових чекових книжок, продаж бланків векселів

Видача довідок, дублікатів виписок

Тарифні пакети

Клієнт-Банк

Конфіденційна та сучасна система, що дає змогу дистанційно здійснювати платежі та слідкувати за станом рахунку.

  • Платежі в національній валюті в межах банку та на рахунки інших банків.
  • Інформація про стан рахунку (в т.ч. депозитного, кредитного та нарахованих процентів).
  • Виписки з банку за всіма гривневими та валютними рахунками, довідкова інформація.
  • Повідомлення про зміну стану рахунку, надходження та списання коштів, доступний залишок на початок та кінець дня.
Документи для відкриття рахунку

Договір, анкета та заява

на відкриття рахунку

1

Паспорт та документ

що засвідчує реєстрацію в ДРФО

2

Перелік розпорядників рахунків

та документи, що підтверджують їх повноваження

3

Установчі документи

юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів

4

Відкриття поточного рахунку

за 30 хвилин

з моменту подання до банку всіх документів згідно з вимогами Національного банку України

Додаткова інформація