Розрахунково-касове обслуговування

Відкриття рахунку 100 грн

Переказ коштів за межі банку 0,1% від суми

Повний комплекс послуг із відкриття та обслуговування рахунків для юридичних осіб і приватних підприємців.

Тарифні пакети

Клієнт-Банк

Документи для відкриття рахунку

Image

Конфіденційність

Збереження банківської таємниці за операціями, які ви здійснюєте

Надійність

Збереження грошових коштів, які надійшли на ваш рахунок

Послуги

 • Проведення платежів в межах України з використанням сучасних технологій
 • Проведення платежів за кордон через систему SWIFT
 • Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
 • Безкоштовне зарахування коштів на поточні рахунки
 • Безоплатне проведення платежів в межах банку
 • Оформлення і передавання дебетових запитів, повідомлень, листів, телеграм на прохання клієнта до іншого банку
 • Функціонування вечірньої каси
 • Можливість зняття готівки власником рахунку без попереднього замовлення
 • Прийом зношених банкнот
 • Виконання розрахунково-касових операцій упродовж всього банківського дня
 • Сплата відсотків за залишками на рахунках
 • Переказ коштів на депозитний рахунок
 • Перерахування платежів від населення за надані їм послуги з подальшим зарахуванням на поточні рахунки клієнтів
 • Оформлення грошових чекових книжок, продаж бланків векселів
 • Видача довідок, дублікатів виписок

Тарифні пакети

Клієнт-Банк

Конфіденційна та сучасна система, що дає змогу дистанційно здійснювати платежі та слідкувати за станом рахунку

 • Платежі в національній валюті в межах банку та на рахунки інших банків.
 • Інформація про стан рахунку (в т.ч. депозитного, кредитного та нарахованих процентів).
 • Виписки з банку за всіма гривневими та валютними рахунками, довідкова інформація.
 • Повідомлення про зміну стану рахунку, надходження та списання коштів, доступний залишок на початок та кінець дня.

Документи для відкриття рахунку

Договір, анкета та заява

на відкриття рахунку

Паспорт та документ

що засвідчує реєстрацію в ДРФО

Перелік розпорядників рахунків

та документи, що підтверджують їх повноваження

Установчі документи

юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів

Відкриття поточного рахунку

за 30 хвилин

з моменту подання до банку всіх документів згідно з вимогами Національного банку України

Додаткова інформація