Розрахунково-касове обслуговування

Відкриття рахунку 100 грн

Переказ коштів за межі банку 0,1% від суми

Повний комплекс послуг із відкриття та обслуговування рахунків для юридичних осіб і приватних підприємців.

Image

Конфіденційність

Збереження банківської таємниці за операціями, які ви здійснюєте

Image

Надійність

Збереження грошових коштів, які надійшли на ваш рахунок

Image
Послуги

Проведення платежів в межах України з використанням сучасних технологій

Проведення платежів за кордон через систему SWIFT

Обслуговування зовнішньоекономічної діяльності

Безкоштовне зарахування коштів на поточні рахунки

Безоплатне проведення платежів в межах банку

Оформлення і передавання дебетових запитів, повідомлень, листів, телеграм на прохання клієнта до іншого банку

Функціонування вечірньої каси

Можливість зняття готівки власником рахунку без попереднього замовлення

Прийом зношених банкнот

Виконання розрахунково-касових операцій упродовж всього банківського дня

Сплата відсотків за залишками на рахунках

Переказ коштів на депозитний рахунок

Перерахування платежів від населення за надані їм послуги з подальшим зарахуванням на поточні рахунки клієнтів

Оформлення грошових чекових книжок, продаж бланків векселів

Видача довідок, дублікатів виписок

Тарифні пакети
Підприємницький
150 грн/місяць
Бізнес М
200 грн/місяць
Бізнес
300 грн/місяць
Ведення фукціонуючого поточного рахунку 100 грн за місяць безкоштовно безкоштовно
Касове обслуговування
Видача готівки з каси до 50 000 грн 0,5% від суми операції 1% від суми операції 1% від суми операції
Видача готівки з каси від 50 000 грн до 150 000 грн 0,9% від суми 0,9% від суми
Видача готівки з каси понад 150 000,01 грн 0,8% від суми 0,8% від суми
Внесення готівки на поточний рахунок безкоштовно безкоштовно безкоштовно
Платежі в національній валюті
Здійснення зовнішніх платежів в операційний час до 16:00 год 0,1% (від 3 грн до 15 грн) від суми переказу 0,1% (від 3 грн до 15 грн) від суми переказу 0,1% (від 3 грн до 15 грн) від суми переказу
Здійснення зовнішніх платежів в післяопераційний час 0,1% (від 6 грн до 50 грн)від суми платіжного документу 0,1% (від 6 грн до 50 грн)від суми платіжного документу 0,1% (від 6 грн до 50 грн)від суми платіжного документу
Платежі в іноземній валюті
В доларах США , комісія “OUR” 0,2% (від 30 USD до 75 USD)+ комісія іноземного банку
В доларах США , комісія “SHA” 0,2% (від 20 USD до 100 USD)+ комісія іноземного банку 0,2% (від 20 USD до 100 USD)+ комісія іноземного банку 0,2% (від 30 USD до 75 USD)+ комісія іноземного банку
В ЄВРО , комісія “OUR” 0,2% (від 30 USD до 75 USD)+ комісія іноземного банку
В ЄВРО , комісія “SHA” 0,2% (від 20 USD до 100 USD)+ комісія іноземного банку 0,2% (від 20 USD до 100 USD)+ комісія іноземного банку 0,2% (від 30 USD до 75 USD)+ комісія іноземного банку
В PLN , комісія “OUR” 0,25% (від 15 USD до 25 USD)+ комісія іноземного банку
В інших валютах , комісія “OUR” 0,25% (від 15 USD до 25 USD)+ комісія іноземного банку
В інших валютах , комісія “SHA” 0,25% (від 20 USD до 50 USD)+ комісія іноземного банку 0,25% (від 20 USD до 50 USD)+ комісія іноземного банку 0,25% (від 15 USD до 25 USD)+ комісія іноземного банку
Купівля валюти на ВРУ від 0,1% до 0,5%від суми гривневого еквіваленту від 0,1% до 0,5%від суми гривневого еквіваленту 0,3 %
Продаж валюти на ВРУ від 0,1% до 0,3%від суми гривневого еквіваленту від 0,1% до 0,3%від суми гривневого еквіваленту 0,2 %

Клієнт-Банк

Конфіденційна та сучасна система, що дає змогу дистанційно здійснювати платежі та слідкувати за станом рахунку.

  • Платежі в національній валюті в межах банку та на рахунки інших банків.
  • Інформація про стан рахунку (в т.ч. депозитного, кредитного та нарахованих процентів).
  • Виписки з банку за всіма гривневими та валютними рахунками, довідкова інформація.
  • Повідомлення про зміну стану рахунку, надходження та списання коштів, доступний залишок на початок та кінець дня.
Документи для відкриття рахунку

Договір, анкета та заява

на відкриття рахунку

1

Паспорт та документ

що засвідчує реєстрацію в ДРФО

2

Перелік розпорядників рахунків

та документи, що підтверджують їх повноваження

3

Установчі документи

юридичних осіб у вигляді безоплатного доступу через портал електронних сервісів

4

Відкриття поточного рахунку

за 30 хвилин

з моменту подання до банку всіх документів згідно з вимогами Національного банку України

Додаткова інформація