Керівництво банку

Наглядова рада:

Паламарчук Олена Миколаївна
Голова Наглядової Ради - незалежний директор

Баляш Олег Григорійович
Заступник Голови Наглядової ради

Фісун Ігор Леонтійович
Заступник Голови Наглядової ради

Яремцьо Володимир Іванович
Член Наглядової ради

Штанько Віктор Михайлович
Член Наглядової ради - незалежний директор

Правління:

Столяров Олексій Олександрович
В.о. Голови Правління

Романенко Сергій Олександрович
Заступник Голови Правління

Чиж Регіна Едуардівна
Член Правління

Гончаров Ігор Володимирович
Член Правління

Бойко Юрій Омелянович
Член Правління

Позичайло Лариса Миколаївна
Головний бухгалтер

Установчі, внутрішні документи та ліцензії

Статутний капітал

статутний капітал АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок і поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію. 

Інформація про загальні збори