Керівництво банку

Наглядова рада:

Фісун Ігор Леонтійович
Голова Наглядової ради - акціонер

Баляш Олег Григорійович
Заступник Голови Наглядової ради - акціонер

Яремцьо Володимир Іванович
Член Наглядової ради - представник акціонера

Бачало Іван Богданович
Член Наглядової ради - незалежний директор

Самсоненко Олег Леонідович
Член Наглядової ради - незалежний директор

Воловик В'ячеслав Васильович
Член Наглядової ради - незалежний директор

Правління:

Парасіч В'ячеслав Леонідович
Голова Правління

Скворцов Олександр Ігорович
Заступник Голови Правління

Лаврух Олег Іванович
Заступник Голови Правління

Мілка Євген Геннадійович
Заступник Голови Правління

Структура власності банку

Статутний капітал

Статутний капітал АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок і поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію. 

Інформація про загальні збори

Архів