Керівництво банку

Наглядова рада:

Паламарчук Олена Миколаївна
Голова Наглядової Ради - незалежний директор

Баляш Олег Григорійович
Заступник Голови Наглядової ради

Фісун Ігор Леонтійович
Заступник Голови Наглядової ради

Яремцьо Володимир Іванович
Член Наглядової ради

Бачало Іван Богданович
Член Наглядової ради - незалежний директор

Самсоненко Олег Леонідович
Член Наглядової ради - незалежний директор

Правління:

Парасіч В'ячеслав Леонідович
Голова Правління

Скворцов Олександр Ігорович
Заступник Голови Правління

Лаврух Олег Іванович
Член Правління

Структура власності банку

Установчі, внутрішні документи та ліцензії

Статутний капітал

Статутний капітал АТ «ОКСІ БАНК» становить 200 000 000 (двісті мільйонів) гривень 00 копійок і поділений на 200 000 000 (двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок за 1 (одну) акцію. 

Інформація про загальні збори