Звернення клієнтів

Клієнти - головна цінність АТ «ОКСІ БАНК». Ми уважно розглядаємо кожну пропозицію (зауваження), заяву (клопотання) або скаргу щодо дій Банку чи його працівників.

Звернення клієнтів

Image

Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг

Звернення до АТ «ОКСІ БАНК»

Якщо Ви маєте пропозицію (зауваження), заяву (клопотання) або скаргу щодо якості обслуговування в АТ «ОКСІ БАНК», будь ласка, особисто або через уповноважену особу повідомте про це одним із наступних способів:

 • надіславши листа за адресою: 79019, м. Львів, вул. Газова, 17;
 • залишивши письмове звернення в Головному офісі або в одному з відділень АТ «ОКСІ БАНК»
 • надіславши листа на e-mail адресу:  zvrn_gr@okcibank.com.ua;
 • заповнивши онлайн - форму встановленого зразка;
 • надіславши звернення через систему дистанційного банківського обслуговування;
 • надавши звернення безпосередньо під час особистого прийому;
 • зателефонувавши до служби підтримки клієнтів за номером телефону: (032) 232-37-35.

В усному зверненні необхідно  зазначити:

 • прізвище, ім'я, по батькові; для юридичної особи - назву, код ЄДРПОУ;
 • місце проживання, для юридичної особи - місце реєстрації;
 • контактний номер телефону;
 • суть порушеного питання.

 Для того, щоб Банк міг розглянути звернення (письмове/ електронне) та надати вичерпну відповідь:

 • Клієнту - фізичній особі необхідно вказати: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником із зазначенням дати;
 • Клієнту - юридичній особі необхідно зазначити: повну назву, код ЄДРПОУ, місце реєстрації юридичної особи, дату та вихідний номер звернення, суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки уповноваженою особою розбірливо і чітко, підписано уповноваженою особою заявника, а також, за наявності, має бути проставлена печатка юридичної особи.

  В електронному зверненні також має бути зазначено електронну адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Відповідно до чинного законодавства встановлені такі строки розгляду звернень:

-        в строк не більше ніж один місяць із дня надходження до Банку, а тих, що не потребують додаткових вивчення і перевірки, – не пізніше ніж 15 днів із дня його надходження;

-        у випадках, коли для вирішення питання, порушеного у зверненні необхідно провести спеціальну перевірку, витребувати додаткові матеріали або вжити інших заходів, строки розгляду звернення та надання відповіді на звернення продовжуються за рішенням  Голови Правління Банку або уповноваженої ним особи, про що повідомляється заявнику. При цьому загальний строк розгляду питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Письмове звернення без зазначення місця проживання Клієнта, та/або не підписане автором, а також таке, із змісту якого неможливо встановити авторство (для фізичних осіб), підписане особою, не уповноваженою на вчинення дій від імені юридичної особи (згідно відомостей  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), визнається анонімним і розгляду в Банку не підлягає.

Не розглядаються також повторні звернення від одного й того самого Клієнта з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті, а також звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Порядок розгляду звернень та проведення особистого прийому клієнтів в АТ «ОКСІ БАНК»

Особистий прийом клієнтів

Банк проводить особистий прийом клієнтів за попереднім записом.

Записатися на прийом можна не пізніше ніж за 3 дні до дати прийому.

Записатись можна особисто або  через уповноважену особу по телефону (032) 232-37-35 або завітавши в Головний офіс Банку. Режим роботи: Пн. – Пт. 9.00 - 18.00, обідня перерва 13.00 – 14.00.

Особистий прийом клієнтів проводиться Головою Правління та визначеними ним посадовими особами відповідно до затвердженого  Графіку особистого прийому клієнтів Банку.

Прийом Клієнтів проводиться за адресою Головного офісу.

При собі необхідно  мати  документи, що посвідчують особу/підтверджують повноваження.

Графік особистого прийому клієнтів посадовими особами АТ «ОКСІ БАНК»

Звернення до суду

Ви також маєте право звернутися до суду за захистом своїх прав та інтересів у порядку, визначеному законодавством України.

Звернення

Натискаючи кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних