Digital карта

Відкриття картки тимчасово не здійснюється

  • Віддалена реєстрація через ДіяШеринг
  • Миттєва віртуальна картка
  • Безкоштовне відкриття та обслуговування рахунку

Тарифи

Image

Віртуальна карта Mastercard Debit

  • Безкоштовні перекази на картки ОКСІ БАНКУ
  • Управління карткою через Мобільний додаток
  • Швидкі перекази на картку, поповнення мобільного
  • Зручні платежі одним дотиком
  • Аналіз та контроль витрат

Основні умови

Попередження

Основні умови Masterсard Debit віртуальна

Оформлення та обслуговування

Не тарифікується

Нарахування процентів на залишок по рахунку (річних)

Не нараховуються

Поповнення Рахунку (готівкове і безготівкове)

Не тарифікується

Оплата придбаних товарів (робіт, послуг) в торговельній мережі та Інтернеті

Не тарифікується

Поповнення мобільного рахунку

2 грн за 1 платіж

Комісійна винагорода за видачу готівки

В касах та банкоматах в мережі АТ «ОКСІ БАНК»

Не тарифікується

В касах та банкоматах українських банків і pos-терміналах торгово-сервісної мережі

Не тарифікується

В касах та банкоматах зарубіжних банків

2%

Комісійна винагорода за переказ коштів

Перерахування на картки АТ «ОКСІ БАНК»

Не тарифікується

Перерахування на картки інших банків

1% від суми операції + 5 грн.

Попередження та можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою з відкриття та обслуговування поточного рахунку в національній та/або іноземній валютах, операції за яким можуть здійснюватися з використанням платіжної картки (Картки)

 

Попередження 1: не повідомляйте третім особам реквізити Картки, зокрема, номер, термін дії Картки, CVV2/CVC2-код, ПІН-код, пароль для входу у застосунок, зберігайте їх у таємниці.

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження: компрометація Картки

 

Попередження 2: не повідомляйте третім особам та не передавайте одноразові паролі (ОТП паролі), які надсилаються SMS-повідомленнями/push повідомленнями на Фінансовий номер мобільного телефону, окрім безпосереднього особистого вводити ОТП паролі потрібно особисто на сторінці проведення операції.

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження: шахрайські операції з Карткою

 

Попередження 3: зберігайте Картку в недоступному для інших осіб місці, окремо від джерел електромагнітного випромінювання (мобільних телефонів, телевізорів, моніторів тощо) та магнітів.

Можливі наслідки за невиконання цього Попередження: пошкодження Картки та її непридатність для подальшого використання.

 

Попередження 4: у разі невиконання клієнтом обов’язків за Договором про надання банківських, платіжних та інших послуг клієнт несе відповідальність, передбаченну законодавством та договором. Клієнт несе повну відповідальність за всі операції, здійснені з використанням мобільного додатку та/або Картки після втрати Картки (її пластикового носія), у разі неповідомлення ним Банк про факт втрати мобільного пристрою на який встановлений мобільний додаток та/або Картки (її пластикового носія) за телефонами контакт-центру, а також за всі операції, проведені Клієнтом після розблокування Картки. Клієнт забезпечує схоронність отриманих Карток, обмежує доступ до Карток та мобільного додатку третіх осіб.

 

Клієнт несе повну відповідальність: - за можливу втрату коштів на поточному рахунку з ПК, які стали наслідком компрометації Картки у разі відмови в наданні або наданні недостовірних відомостей чи неповідомленні/ неналежному повідомленні Банку про зміну контактних номерів телефонів Клієнта, адреси електронної пошти;- за втрату коштів на поточному рахунку з ПК та інші збитки, що сталися з вини Клієнта, в тому числі в зв’язку з порушенням Клієнтом взятих на себе обов’язків відповідно до Договору. Банк має право призупинити розрахунки за Карткою (заблокувати) у випадках, передбачених договором.

 

Попередження 5: Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання даної послуги (крім надання пакета банківських послуг).

 

Попередження 6: Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Попередження 7: Клієнт може відмовитись від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Ліміти

Тарифи

Як оформити картку

Завантажити мобільний додаток із AppStore, GooglePlay, AppGallery

1

Пройти ідентифікацію та верифікацію за допомогою Дія

2

Активувати картку

3