Доступний +

Ставка від 4,0% до 7,0% річних у грн*

Строк необмежений

Безстроковий депозит зі щомісячною капіталізацією відсотків
*0,1% у валюті

Заявка на депозит

Депозитний калькулятор

Документи

Image

Умови отримання депозиту

Ставка UAH
% річних
USD
% річних
EUR
% річних

до 999,99 UAH/ 499,99 USD,EUR

0%

0%

0%

від 1 000,00 UAH/ 500,00 USD,EUR

4,0%

0,10%

0,10%

від 1 000 000,01 UAH,USD,EUR

7,00%

0,10%

0,10%

Додаткова інформація

Мінімальна сума вкладу

будь яка

Максимальна сума вкладу

необмежено

Поповнення

допускається

Виплата відсотків

щомісячна

Часткове зняття

допускається

Автоматичне продовження

ні

Умови дострокового розірвання

без перерахунку відсотків

Попередження

Можливі наслідки для вкладника щодо користування банківською послугою Банківський  вклад  «Доступний +», або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Договором/Заявою-договором на приєднання передбачено безстрокове розміщення вкладу.
  • Договором /Заявою-договором передбачено повернення вкладу на вимогу Клієнта.
  • Договором/Заявою-договором передбачено, що виплата нарахованих процентів на Вклад здійснюється Банком у валюті Вкладу щомісяця, шляхом капіталізації.
  • Договором/Заявою-договором передбачається зняття (часткове зняття) вкладу протягом строку дії Договору.
  • Договором/Заявою-договором допускається поповнення вкладу протягом строку дії Договору без обмежень.
  • Договором /Заявою-договором передбачено, що повернення вкладу здійснюється готівкою через касу Банку, безготівковим переказом на власний банківський рахунок.
  • Доходи фізичних осіб у вигляді нарахованих процентів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України. Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих процентів.

 

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • Допускається зняття (часткове зняття) Вкладу протягом строку дії Договору: за умови попередження Банку про отримання готівкових коштів з рахунку в сумі понад 10 000,00 гривень / 1000,00 доларів США / 1000,00 євро, не менше ніж за 5 (п`ять) робочих днів до запланованої дати отримання коштів.

 

За невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно Договору/Заяви-договору на приєднання клієнт несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і умовами Договору/Заяви-договору на приєднання.

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по умовах банківського продукту «Вклад «Доступний+»» просимо ознайомитися з  «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», розміщеної за посиланням.

Онлайн-заявка на депозит

Натискаючи кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

або

Знайдіть найближче до вас відділення, де наші менеджери допоможуть вам з оформленням депозиту.