Поточні рахунки для фізичних осіб

Image

Поточний рахунок - рахунок, який відкривається фізичною особою резидентом або нерезидентом в національній та /або іноземній валютах для власних потреб, збереження їх коштів та здійснення наступних операцій:

Поповнення рахунку та зняття коштів з рахунку*

 • Здійснення платежів для розрахунків за угодою купівлі продажу нерухомості та автомобілів.
 • Оплата комунальних послуг.
 • Рахунок нерезидента- інвестора, для фізичних осіб, які здійснюють інвестиційну діяльність в Україні.
 • Здійснення платежів та переказів на користь фізичних та юридичних осіб, а також на власні рахунки в інших банках.
 • Зарахування переказ коштів по системі SWIFT.*
 • Отримання довідки про наявність та стан поточного рахунку для пред’явлення до державних органів та консульств інших держав
 • Здійснення операцій з купівлі – продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України*

*Діють обмеження в період запровадження воєнного стану.

Переваги рахунку

 • Відкриття мультивалютних рахунків.
 • Конкурентноспроможні тарифи на надання послуг
 • Індивідуальний підхід до кожного клієнта
 • Неповнолітня особа (від 14 років) може відкрити рахунок самостійно, надавши в банк необхідні документи
 • На ім’я малолітніх дітей (до 14 років) рахунок може відкрити їх законний представник.

Для відкриття поточного рахунку Вам необхідно звернутись до відділення АТ «ОКС БАНК» та мати при собі :

 • Для резидентів : ідентифікаційний документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, а також реєстраційний номер облікової карти платника податків.
 • Для нерезидентів : ідентифікаційний документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів, а також документ про місце проживання або місце тимчасового перебування фізичної особи в Україні.

Перелік документів, які необхідні для відкриття рахунку малолітнім особам (дитини, яка не досягла 14 років) .

 Відкриття поточного рахунку на ім’я малолітньої особи здійснюється її законним представником (батьками синовлювачами, прийомними батьками, батьками-вихователями) або опікунами), який має надати:  паспорт або інший документ, що посвідчує особу законного представника, та документи, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу - свідоцтво про народження малолітньої особи або інший документ, що посвідчує малолітню особу. Прийомні батьки та батьки-вихователі повинні подати копію документа, що підтверджує влаштування дітей до прийомної сім'ї або про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу. Опікун також повинен пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (відповідне посвідчення, рішення суду). Додатково подаються документи з РНОКПП, якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами України.

Умови відкриття поточного рахунку

Відкриття першого поточного рахунку

100 грн

Відкриття поточного рахунку з одночасним кладенням депозитного або кредитного договору

Безкоштовно

Відкриття наступних рахунків в т.ч. в інших валютах та банківських металах

50 грн

Закриття поточного рахунку

Безкоштовно

Видача довідок пов’язаних з розрахунково-касовим обслуговуванням

100 грн

Видача виписок про рух коштів по рахунку за період

за 1 місяць - 100 грн

за 3 місяць - 200 грн

за 1 рік - 400 грн

Зарахування на рахунок клієнта готівкових коштів в системі АТ «ОКСІ БАНК»

Безкоштовно *

Видача готівки з рахунку клієнта

Безкоштовно

Переказ коштів в національній валюті:

- на власні рахунки в межах системи АТ «ОКСІ БАНК»

Безкоштовно

- за межі системи АТ «ОКСІ БАНК»

до 100 000 грн. -1% (мін.20 грн. макс.1000 грн.)

від 100 000,01 грн. до 500 000 грн. -0,5% (макс.1500 грн.)

від 500 000,01 - 0,3% (макс.3500 грн.)

Внесення платежів в іноземній валюті

Згідно з загальними тарифами банку

Переказ коштів в іноземній валюті:

- зарахування на поточні рахунки клієнтів безготівкових платежів в системі АТ «ОКСІ БАНК»

Безкоштовно

- зарахування на поточні рахунки клієнтів безготівкових платежів з інших банків

1% від суми, що зараховується на рахунок по курсу НБУ

- зарахування на поточні рахунки клієнтів безготівкових платежів з інших банків, при умові розміщення даних коштів на депозитиний продукт Банку (при достроковому розірванні депозиту утримується комісія зг.п.1.6.2.)

Безкоштовно

Виплата коштів в іноземній валюті

Безкоштовно

* Інші умови зарахування готівкових коштів та розмір комісійної винагороди передбачені загальними тарифами Банку.

** Інші умови переказу коштів в національній валюті та розмір комісійної винагороди передбачені загальними тарифами Банку.

Попередження

 1. Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- за надання послуг, здійснення операцій Клієнт сплачує Банку винагороду у розмірі і порядку, визначених тарифами, що діють на день надання послуги (здійснення операції).

- клієнту забороняється використовувати рахунок для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької або незалежної професійної діяльності.

- за невиконання або неналежне виконання умов договору про надання банківської послуги з відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнт несе відповідальність в порядку, визначеному законодавством та умовами Публічної пропозиції (оферти) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг.

- клієнт несе відповідальність за правильність заповнення реквізитів платіжної інструкції, у тому числі правильність номерів рахунків і кодів банків, кодів бюджетної класифікації, а також за відповідність інформації, зазначеної ним в платіжній інструкції, суті операції, щодо якої здійснюється перерахування коштів, та інформації зазначеної в призначенні платежу.

- за невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань з оплати послуг Банку за відкриття та обслуговування поточного рахунку клієнт сплачує Банку неустойку згідно діючих Тарифів

- клієнт в повному обсязі відповідає перед Банком за дії призначених ним довірених осіб

- клієнт несе персональну відповідальність за достовірність даних та документів, поданих до Банку.

 1. Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).
 2. Банк не має права вносити зміни до договору в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 3. Клієнт може відмовитися від отримання рекламних матеріалів за допомогою каналів дистанційного електронного обслуговування

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по умовах банківського продукту «Поточний рахунок фізичної особи»» просимо ознайомитися з  «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», розміщеної за посиланням.