Новий VIP

Ставка 1,75% річних у USD*

Строк 24 місяці

Депозит зі щомісячною виплатою відсотків

*0,75 % річних у EUR

Заявка на депозит

Image

Умови отримання депозиту

Строк USD
% річних
EUR
% річних

24 місяці

1,75%

0,75%

Додаткова інформація

Мінімальна сума вкладу

200 000

Максимальна сума вкладу

необмежено

Виплата відсотків

щомісячно

Додаткові внески

протягом перших 12-ти місяців
мін.сума 50 000 дол США

протягом перших 12-ти місяців
мін.сума 50 000 євро

Часткове зняття

не передбачено

Автоматичне продовження

так

Дострокове розірвання

не передбачено

Для користування банківською послугою «Банківський вклад «Новий VIP», АТ «ОКСІ БАНК» в рамках пакету банківських послуг пропонує придбати послугу з відкриття поточного рахунку. Умови та порядок придбання клієнтом послуги з відкриття поточного рахунку, вартість відкриття поточного рахунку розміщені за посиланням.

Попередження

Можливі наслідки для вкладника щодо користування банківською послугою Банківський  вклад  «Новий VIP», або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Договором/Заявою-договором на приєднання передбачено строкове розміщення вкладу.
  • Договором/Заявою-договором передбачено, що виплата нарахованих процентів на вклад здійснюється Банком у валюті Вкладу щомісяця, в той же порядковий день місяця, що й день Заяви-договору на приєднання, шляхом перерахування коштів на рахунок Клієнта, на який повертається Вклад, вказаний у Заяві-договорі на приєднання.
  • Договором/Заявою-договором передбачена можливість  автоматичного продовження строку вкладу.
  • Договором /Заявою-договором не передбачається зняття (часткове зняття) вкладу протягом строку дії Договору.
  • Договором/Заявою-договором допускається поповнення вкладу протягом першої половини строку розміщення вкладу; мінімальна сума поповнення визначається Заявою-договором на приєднання.
  • Договором /Заявою-договором передбачено, що повернення вкладу здійснюється в день закінчення строку вкладу (з врахуванням кожного нового автоматичного продовження строку розміщення Вкладу), шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта відкритий в Банку, або на поточний рахунок Клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритий в Банку.
  • Доходи фізичних осіб у вигляді нарахованих процентів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України. Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих процентів.

 

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • У разі несвоєчасного звернення Клієнтом до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу, за 1 (один) робочий день до закінчення строку Вкладу, визначеного в Заяві-договорі на приєднання, строк вкладу автоматично продовжується на у мовах визначених Заяві-договорі на приєднання

 

За невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно Договору/Заяви-договору на приєднання клієнт несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і умовами Договору/Заяви-договору на приєднання.

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

Для отримання більш детальної інформації по умовах банківського продукту «Вклад «Новий VIP»» просимо ознайомитися з  «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», розміщеної за посиланням.

Онлайн-заявка на депозит

Натискаючи кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

або

Знайдіть найближче до вас відділення, де наші менеджери допоможуть вам з оформленням депозиту.