Новий VIP

Ставка 1,75% річних у USD*

Строк 13 та 24 місяці

Депозит зі щомісячною виплатою відсотків

*0,75 % річних у EUR

Депозитний калькулятор

Документи

Заявка на депозит

Image

Умови отримання депозиту

Строк USD
% річних
EUR
% річних

13 місяці

1,75%

0,75%

24 місяці

1,75%

0,75%

Додаткова інформація

Мінімальна сума вкладу

200 000

Максимальна сума вкладу

необмежено

Виплата відсотків

щомісячно

Додаткові внески

протягом першої половини строку вкладу

Мінімальна сума поповнення

50 000

Часткове зняття

не передбачено

Автоматичне продовження

так

Дострокове розірвання

не передбачено

Для користування банківською послугою «Банківський вклад «Новий VIP», АТ «ОКСІ БАНК» в рамках пакету банківських послуг пропонує придбати послугу з відкриття поточного рахунку. Умови та порядок придбання клієнтом послуги з відкриття поточного рахунку, вартість відкриття поточного рахунку розміщені за посиланням.

Попередження

Можливі наслідки для вкладника щодо користування банківською послугою Банківський  вклад  «Новий VIP», або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

  • Договором/Заявою-договором на приєднання передбачено строкове розміщення вкладу.
  • Договором/Заявою-договором передбачено, що виплата нарахованих процентів на вклад здійснюється Банком у валюті Вкладу щомісяця, в той же порядковий день місяця, що й день Заяви-договору на приєднання, шляхом перерахування коштів на рахунок Клієнта, на який повертається Вклад, вказаний у Заяві-договорі на приєднання.
  • Договором/Заявою-договором передбачена можливість  автоматичного продовження строку вкладу.
  • Договором /Заявою-договором не передбачається зняття (часткове зняття) вкладу протягом строку дії Договору.
  • Договором/Заявою-договором допускається поповнення вкладу протягом першої половини строку розміщення вкладу; мінімальна сума поповнення визначається Заявою-договором на приєднання.
  • Договором /Заявою-договором передбачено, що повернення вкладу здійснюється в день закінчення строку вкладу (з врахуванням кожного нового автоматичного продовження строку розміщення Вкладу), шляхом перерахування на поточний рахунок Клієнта відкритий в Банку, або на поточний рахунок Клієнта, операції за яким здійснюються з використанням платіжної картки, відкритий в Банку.
  • Доходи фізичних осіб у вигляді нарахованих процентів, отриманих від вкладних (депозитних) операцій підлягають оподаткуванню відповідно до Податкового кодексу України. Банк самостійно здійснює утримання та перерахування податку з суми нарахованих процентів.

 

Можливі наслідки для клієнта в разі його несвоєчасного звернення до банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу (депозиту):

  • У разі несвоєчасного звернення Клієнтом до Банку щодо повернення грошових коштів, залучених за договором банківського вкладу, за 1 (один) робочий день до закінчення строку Вкладу, визначеного в Заяві-договорі на приєднання, строк вкладу автоматично продовжується на у мовах визначених Заяві-договорі на приєднання

 

За невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно Договору/Заяви-договору на приєднання клієнт несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України і умовами Договору/Заяви-договору на приєднання.

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг);

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом;

Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по умовах банківського продукту «Вклад «Новий VIP»» просимо ознайомитися з  «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», розміщеної за посиланням.

Онлайн-заявка на депозит

Натискаючи кнопку, Ви даєте згоду на обробку персональних даних

або

Знайдіть найближче до вас відділення, де наші менеджери допоможуть вам з оформленням депозиту.