Добровільне декларування

Одноразове (спеціальне) добровільне декларування активів фізичних осіб

Image

Спеціальний рахунок
– поточний рахунок із спеціальним режимом використання, який відкривається банком фізичній особі (Декларанту) в національній та/або іноземній валютах для цілей одноразового (спеціального) добровільного декларування шляхом зарахування грошових коштів у готівковій формі в національній та/або іноземній валютах.Декларанти
– фізичні особи - резиденти, у тому числі самозайняті особи, а також фізичні особи, які не є резидентами України, але які були резидентами на момент отримання (набуття) об’єктів декларування чи на момент нарахування (отримання) доходів, за рахунок яких були отримані (набуті) об’єкти декларування, і які відповідно до Податкового кодексу України є чи були платниками податків.Декларантами не можуть бути:


1. Особи, які станом на дату початку періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування (станом на 01.09.2021) є малолітніми/неповнолітніми* або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави, або є особами, дієздатність яких обмежена і над такими особами встановлена опіка/піклування.

2. Особи, які за будь-який рік, починаючи з 1 січня 2005 року, подавали або мають подавати декларації відповідно до законів, що визначають чи визначали правові та організаційні засади у сфері запобігання корупції (крім тих, які претендували або претендують на зайняття посад, перебування на яких вимагає чи вимагало від особи подання відповідної декларації, та не були призначені або обрані на відповідні посади).

3. Особи, стосовно яких з боку України застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України "Про санкції".


*малолітня особа - фізична особа, яка не досягла 14 років;

*неповнолітня особа - фізична особа у віці від 14 до 18 років.


Загальні умови відкриття Спеціального рахунку

1. Банк відкриває Спеціальний рахунок у національній/ іноземній валютах після надання Декларантом всіх необхідних документів, передбачених для відкриття поточних рахунків згідно вимог чинного законодавства України, а також необхідних для проведення ідентифікації та верифікації.


2. Декларант додатково до документів для відкриття Спеціального рахунку подає Анкету та Заяву.

3. Декларант несе відповідальність за інформацію, яку надає Банку.

4. Декларант вносить готівкові кошти (сума не обмежується) на Спеціальний рахунок та отримує Довідку про відкриття поточного рахунку та наявному залишку.

5. Банк має право протягом періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування та після подання Декларантом одноразової (спеціальної) добровільної декларації лише одноразово зарахувати додатково готівкові кошти в національній/ іноземній валютах на Спеціальні рахунки Декларанта.

6. Зміна статусу спеціального рахунку здійснюється на підставі заяви клієнта про зміну цілі використання Спеціального рахунку та обслуговування цього рахунку надалі як поточного рахунку фізичної особи, відкритого для власних потреб та укладення договору банківського рахунку (поточного рахунку фізичної особи).

7. Спеціальний рахунок закривається за ініціативою Банку або за ініціативою клієнта після завершення процедури фінансового моніторингу та підтвердження джерел походження грошових коштів не пізніше дня закінчення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування, встановленого Законом.


Вартість послуг не вказаних в тарифному пакеті визначена загальними тарифами.

Період декларування – з 01 вересня 2021 року по 01 вересня 2022 року.


Більше інформації про добровільне декларування на сайті ДПС та МФУ.

ТАРИФНИЙ ПАКЕТ для фізичних осіб «ДЕКЛАРАНТ»

Відкриття поточного спеціального рахунку

250 грн

Закриття рахунку

безкоштовно

Касове обслуговування в національній та іноземних валютах

Зарахування на рахунок клієнта готівкових коштів

0,7% від суми

Видача готівки з рахунку клієнта

безкоштовно

Платежі в національній валюті

Безготівковий переказ на власний рахунок в межах системи АТ "ОКСІ БАНК"

Згідно з загальними тарифами банку

Здійснення зовнішніх платежів в операційний час до 16.45 год.

Згідно з загальними тарифами банку

Здійснення зовнішніх платежів в післяопераційний час

Згідно з загальними тарифами банку

Переказ коштів в іноземній валюті:

в межах системи АТ “ОКСІ БАНК"

безкоштовно

За межі банку

В доларах США

Згідно з загальними тарифами банку

В євро

Згідно з загальними тарифами банку

Надання виписок по рахунку

200 грн

Надання довідки про відкриття/закриття рахунку

200 грн