Кредит на товари

Ставка 0,01% річних

Строк від 6 до 24 місяців

Кредит на придбання фізичними особами товарів/послуг широкого вжитку для власних потреб

Попередження

Вимоги до позичальника

Image

На що видаємо кредит

Придбання товарів

Як видаємо кредит

Безготівковим перерахуванням коштів за товар

Як погасити кредит

Щомісячно за встановленим графіком

Умови надання кредиту

Строк кредитування

від 6 до 24 місяців

Валюта кредиту

гривня

Сума кредиту

min 1 000 грн

max 150 000 грн

Перший внесок

від 0 до 99%

Річна процентна ставка

0,01%

Разова комісія при наданні кредиту

від 0 до 7% (одноразово від чистої суми кредиту)

Пільговий період кредитування

від 2 до 14 місяців

Щомісячний процент після пільгового періоду

від 3% до 3,5% (від початкової суми кредиту)

Реальна річна процентна ставка

від 23,68% до 114,79%

Дострокове погашення кредиту

Без будь-яких комісій

Додаткові послуги: страхування

Відсутні

Погашення заборгованості

Щомісячно рівними частинами

Попередження

Можливі наслідки для клієнта в разі користування послугою з надання споживчого кредиту по продукту «POS-кредитування для фізичних осіб»:

У зв’язку з користуванням кредитом, клієнт зобов’язаний  повернути банку  суму кредиту, і сплатити комісії, проценти за користування кредитом та інші платежі відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

 

Клієнту встановлюється пільговий період відповідно до Графіку платежів.

 

Клієнт має право здійснити дострокове часткове або повне погашення кредиту без додаткових плат за таке погашення.

 

За користування кредитом, клієнт сплачує фіксовану річну процентну ставку, щомісячний процент, який нараховується від початкової суми кредиту та разову комісію, які визначені договором про споживчий кредит.

 

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов’язків згідно з договором про надання банківської послуги споживчого кредитування:

У випадку прострочення виконання своїх грошових зобов’язань за цим Договором, Позичальник сплачує Кредитодавцю штраф в розмірі 2% (два відсотки) від суми наданого кредиту за кожний факт виникнення прострочки відповідно до Графіку платежів. Нарахування штрафу відбувається  на наступний робочий день після настання строку виконання відповідного грошового зобов’язання.

 

Кредитодавець має право відступити права вимоги за Договором іншій особі за правочином відступлення права вимоги без згоди Позичальника.

 

Банк має право у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення кредиту та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання.

 

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов’язаної з ним особи як обов’язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

 

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

 

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування.

 

Клієнт має право відмовитися від договору про надання споживчого кредиту протягом 14 календарних днів з дня укладення договору відповідно до положень Закону України «Про споживче кредитування».

 

Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до банку із запитом на інформацію (довідку), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, установлених договором, включаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань клієнта за договором у повному обсязі, яку банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором клієнта) протягом п’яти робочих днів із дня отримання банком такого запиту.

 

Для отримання більш детальної інформації по інших банківських продуктах та послугах, які надаються чи можуть надаватися клієнтам при отриманні послуги з кредитування, просимо ознайомитися з «Публічною пропозицією (офертою) Акціонерного товариства «ОКСІ БАНК» на укладення Договору про надання банківських, платіжних та інших послуг», а також з тарифами, розміщеними за посиланням:

Вимоги до позичальника

Місце проживання

Постійно проживає на території України і є правоздатною та дієздатною фізичною особою

Вік

Від 21 до 73 (на момент закінчення кредитного Договору) років

Зайнятість

Постійне місце працевлаштування

Кредитна історія

Позитивна кредитна історія

Мінімальний пакет документів

  • паспорт громадянина України (оригінал)
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) (оригінал)
  • довідка ВПО (за необхідності)